Persoonsgegevens

Hoe gaan wij met uw persoonsgegevens om?

Dohle Consultancy Verzekerings-en Risicoadvies is een traditioneel assurantiekantoor en bemiddelt in het afsluiten van:
– Particuliere schadeverzekeringen;
– Zakelijke schadeverzekeringen;
– Inkomensverzekeringen.

Dohle Consultancy Verzekerings-en Risicoadvies verwerkt persoonsgegevens met de volgende doelstellingen:
– Het vervaardigen van offertes ten behoeve van haar(toekomstige) relaties;
– Het kunnen regelen van schades, namens en ten behoeve van onze verzekerden;
– Het kunnen bewaken van de portefeuille van relaties;
– Het kunnen voldoen aan de wettelijke zorgplicht, zoals deze is omschreven in de Wet op het Financieel Toezicht (WFT).

De volgende gegevens worden Dohle Consultancy Verzekerings-en Risicoadvies verwerkt:
– Naam, adres en woonplaatsgegevens;
– Geboortedata;
– Bankgegevens;
– Objectgegevens;
– Financiële gegevens;
– Inkomensgegevens.

Indien wettelijk noodzakelijk en mogelijk worden gegevens anoniem gemaakt.

Hoe lang bewaren wij deze gegevens:
De Wet Financieel Toezicht en de AFM verplicht ons een bewaartermijn van 5 jaren. Aan deze Wettelijk verplichting houden wij ons. Daarna zullen wij de gegevens die niet noodzakelijk zijn om te verwerken direct vernietigen.

Hoe hebben wij preventief onze zaken voor elkaar?
Wij hebben onze gegevensverwerkers voorzien van de meest actuele beveiligingen. Dus de laptop is met wachtwoorden beveiligd en de harde schijf van een encryptie voorzien. De mobiele telefoon is met drie verschillende wachtwoorden en/of vingerafdrukken beveiligd. De website is voorzien van een beveiliging en is een zogenaamde “https” verbinding.