Bedrijfsschade

Wanneer er schade is aan uw bedrijfspand of inventaris is het mogelijk dat u tijdelijk niet de normale bedrijfsactiviteiten kunt voortzetten, dit terwijl de vaste lasten gewoon blijven doorlopen. De schade die u loopt doordat uw bedrijf tijdens het herstel van het bedrijfspand of inventaris wordt vergoedt door de bedrijfsschadeverzekering. U verzekert de brutowinst van uw onderneming gedurende een vooraf overeengekomen periode, bijvoorbeeld 26, 52 of 104 weken. Met deze uitkering zorgt u er voor dat uw bedrijf weer in dezelfde financiële positie komt als dat hij was net voor de schade.

In voorkomende gevallen kan een extra kosten dekking ook volstaan