Klachtenregeling

Ondanks dat wij onze uiterste best doen om u zo goed mogelijk van dienst te zijn, kunnen we uiteraard ook fouten maken. Dat zou er toe kunnen leiden dat u niet tevreden bent over onze dienstverlening en u een klacht wilt indienen.
Deze klacht kunt u schriftelijk indienen ter attentie van de directie van ons kantoor. Na het indienen van de klacht sturen wij u een bevestiging en zullen de klacht vastleggen.
Wij zullen de klacht zo spoedig mogelijk onderzoeken en er alles aan doen om samen met u tot een oplossing te komen.

Wanneer een oplossing niet mogelijk is, of u van mening blijft dat uw klacht niet door ons tot tevredenheid is opgelost, dan kunt u zich schriftelijk wenden tot:

Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KIFID)
Postbus 93257
2509 AG Den Haag

Ons aansluitnummer : 300.016839