Verzekeringen

Verzekeringen

Je hoeft de deur niet uit om je verzekeringen te regelen. Je hoeft ook niet te verdwalen in het online oerwoud van verzekeraars. Wij komen naar je toe, op je bedrijf of bij je thuis. Uiteraard kun je ook bij ons op kantoor in Mijdrecht komen.

We kijken samen met jou wat er nodig is om goed verzekerd te zijn. Zowel zakelijk als privé.

Lees verder

Verzekeringen

We ontzorgen je voor zowel je zakelijke verzekeringen als je privé verzekeringen. Snel, helder en zonder het ingewikkeld te maken.

kantoor inventaris

Bedrijfsmiddelen

Gebouwen
Inventaris
Goederen
Huurdersbelang
Bedrijfsschade
Extra kosten
Elektronica

cyber

Bedrijfsactiviteiten

Bedrijfsaansprakelijkheid
Beroepsaansprakelijkheid
Bestuurdersaansprakelijkheid
Rechtsbijstand
Milieu aansprakelijkheid
Debiteuren
Cyber dekking

transport

Logistiek

Transport
Werkmaterieel
Drones
Wagenpark
E-Bikes

ziekteverzuim

Personeel

Ziekteverzuim
WIA / WGA
Zakelijke reisverzekering
Wegas
Arbo
Collectieve ongevallen

pensioen vakantie

Inkomen

Pensioen
AOV

particulier verzekering

Particulier

Wonen
Vervoer
Reizen & Recreatie
Recht
Leven & Welzijn

Bedrijfsmiddelen

Gebouwen:

Een bedrijfsgebouw heeft doorgaans een hoge waarde voor je bedrijf en de bedrijfsvoering. Wanneer er schade aan het gebouw is lopen de kosten al snel hoog op. Dit kan voor je bedrijf tot grote financiële consequenties leiden. Het is daarom verstandig om je bedrijfsgebouwen te verzekeren, wanneer ze jouw eigendom zijn. Je bent dan verzekerd tegen schade aan je bedrijfsgebouw door bijvoorbeeld brand, storm en vandalisme.

Als je besluit om je gebouwen te verzekeren is het raadzaam om dit gebouw te laten taxeren door een onafhankelijk taxatiebureau. Hierdoor heb je altijd het juiste bedrag verzekerd. Dan is er geen discussie meer mogelijk over de waarde van het pand bij schade.
Wij kunnen je in contact brengen met gespecialiseerde experts, met door ons bedongen gunstige tarief afspraken.

Inventaris en Goederen:

De inventaris en goederen zijn belangrijke zaken binnen je bedrijf. Verlies van deze goederen zou zomaar het einde van je bedrijf kunnen betekenen. Door de goederen en inventaris te verzekeren, wordt schade aan deze zaken vergoed wanneer deze verloren gaan door bijvoorbeeld brand, storm of ontploffing. Ook hier is het raadzaam om de inventaris te laten taxeren, net zoals eerder genoemd in de gebouwen verzekering

Huurdersbelang:

Als je een bedrijfsgebouw huurt en je hebt daar zelf verbouwingen of verfraaiingen in aangebracht, dan is dat een risico dat je zelf moet verzekeren op je eigen brandverzekering. Dit wordt opgenomen in de polis als een onderdeel: huurdersbelang genaamd.

Bedrijfsschade:

Wanneer er schade is aan je bedrijfspand of inventaris is het mogelijk dat je tijdelijk niet de normale bedrijfsactiviteiten kunt voortzetten. De vaste lasten blijven echter wel gewoon doorlopen. De schade die je daardoor loopt wordt vergoed door de bedrijfsschadeverzekering. Je verzekert de brutowinst van je onderneming gedurende een vooraf overeengekomen periode, bijvoorbeeld 26, 52 of 104 weken. Met deze uitkering zorg je er voor dat je bedrijf weer in dezelfde financiële positie komt als net voor de schade.

In sommige gevallen kan een extra kosten dekking ook volstaan.

Extra kosten:

Is er schade in je bedrijf? En kun je met wat aanpassingen doorwerken, bijvoorbeeld op een andere plek? De extra kostenverzekering helpt je hierbij. De huur van een tijdelijke werkplek krijg je namelijk vergoed. Net als de huur van machines, apparatuur en de kosten van overwerk bij schade. Zo blijf je gewoon aan het werk.

Elektronica:

Wanneer computers onmisbaar zijn in je bedrijf, bijvoorbeeld omdat alle klantgegevens er in staan of er speciale programma’s zijn om het bedrijf draaiende te houden, is het raadzaam een verzekering te overwegen. Daarnaast kan er specifieke elektronische apparatuur zijn waar de organisatie echt niet zonder kan, een fotograaf kan niet zonder camera en een bedrijf dat 3D modellen print kan niet zonder 3D printer. Soms is elektronica gemaximeerd meeverzekerd op de goederen/inventarisverzekering. Let daarom goed op hoe dit geregeld is en of dit bedrag toereikend is.

Terug

Bedrijfsactiviteiten

Bedrijfsaansprakelijkheid:

Een aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven (AVB) dekt zaak- of letselschade die jij en/of je medewerkers onverhoopt aanrichten wanneer je aan het werk bent. Deze verzekering dekt ook schade bij werknemers onderling.

Daarnaast kun je voor je uitgevoerde werkzaamheden aansprakelijk gesteld worden wanneer er iets mis gaat. Denk daarbij aan schade door een fout in je ontwerp van een bouwproject, een waterleiding die springt tijdens graafwerkzaamheden en dergelijke. Het is niet te hopen dat het je ooit overkomt, maar een goede aansprakelijkheidsverzekering is dan zeker geen overbodige luxe.

Aansprakelijkheid is vaak een lastig onderwerp, maar voor ons als adviseur boeiend om je van het juiste advies te voorzien.

Beroepsaansprakelijkheid:

Een beroepsaansprakelijkheidsverzekering beschermt je bedrijf tegen de financiële gevolgen van schadeclaims. Bijvoorbeeld wanneer jij of een medewerker verkeerd advies geeft en je klant hierdoor vermogen verliest.

Bestuurdersaansprakelijkheid:

Je neemt als bestuurder beslissingen voor jouw bedrijf. Of dit nu als directeur/eigenaar is of als bestuurslid van een stichting of vereniging. Soms pakt zo’n beslissing verkeerd uit en stelt iemand jou aansprakelijk voor geleden schade. Zorg dan dat je niet aansprakelijk bent met je privévermogen. Verzeker je met een  bestuurdersaansprakelijk­heids­verzekering voor jouw aansprakelijkheid als bestuurder van je bedrijf of bestuurslid van de vereniging of stichting.

Rechtsbijstand:

Een rechtsbijstandverzekering biedt hulp en advies bij juridische problemen. Bijvoorbeeld wanneer je een medewerker wilt ontslaan of je een conflict hebt met de verhuurder van het pand dat je huurt. Wellicht is er in het verkeer iets gebeurd en moet er verhaald worden op de tegenpartij. Vaak kunnen de kosten van incasso ook meeverzekerd worden.

Milieu aansprakelijkheid:

Een milieu aansprakelijkheidsverzekering dekt de wettelijk aansprakelijkheid als gevolg van plotselinge onzekere milieu aantasting die niet het rechtstreekse gevolg is van een langzaam (in)werkend proces. Denk hierbij aan schadevergoedingen voor reinigings- en juridische kosten en claims van anderen voor lichamelijk letsel of materiële schade.

Debiteurenbeheer:

Is een klant die niet betaalt wel een klant? Voor veel MKB bedrijven en ondernemers is debiteurenbeheer geen hoofdzaak. De MKB-pakketten van onze partner Hafkamp Groenewegen Gerechtsdeurwaarders zijn samengesteld om je te ontzorgen en om de kostenrisico’s te beperken. Zo kun je meer tijd stoppen in waar jij goed in bent en doet Hafkamp Groenewegen waar zij goed in zijn, namelijk: het respectvol incasseren van jouw openstaande facturen.

Een uitgebreidere vorm van het beheren van debiteuren is het afsluiten van een kredietverzekering. De verzekering draait dan op voor de kosten wanneer een klant de rekening niet kan betalen. Als een klant niet wíl betalen, wordt er niet uitgekeerd. Ten opzichte van het MKB incasso contract is dit wel een duurdere oplossing.

Cyber dekking:

Criminelen breken tegenwoordig niet meer alleen in via deuren en ramen. Ze maken misbruik van je bedrijfsgegevens, hacken je systeem of halen geld van je rekening. Voor de bedrijfscontinuïteit wordt de aandacht voor datarisico’s daarom steeds belangrijker. Cybercriminaliteit leidt tot een opeenvolging van schades, bijvoorbeeld verlies van inkomen, vertrouwen, reputatie en claims van anderen.

Een cyberverzekering biedt bij een incident direct toegang tot een team specialisten. Niet alleen de kosten van de schade worden vergoed, maar ook de kosten om de schade zoveel mogelijk te beperken en te herstellen.

Terug

Logistiek

Transport:

Wanneer je regelmatig goederen vervoert, of laat vervoeren, loop je het risico dat de goederen tijdens het vervoer beschadigd raken of gestolen worden. Hiervoor sluit je een transportverzekering.

Werkmaterieel:

Met de werkmaterieelverzekering verzeker je schade aan of veroorzaakt door jouw werkmaterieel. Met een dekking voor wettelijke aansprakelijkheid (WA) verzeker je de schade aan anderen. Op de weg, maar ook tijdens het werk. Met een dekking voor brand/diefstal of casco wordt ook de schade aan je eigen werkmaterieel vergoedt.

Drones:

Drones worden tegenwoordig steeds vaker bedrijfsmatig gebruikt. Hiervoor moet je goed kijken wat de Europese richtlijn voorschrijft voor jouw drone.

Particulier is de drone veelal verzekerd onder een particuliere aansprakelijkheidsverzekering, maar dat is niet altijd het geval. Kijk dus goed naar de polisvoorwaarden.

Wagenpark:

Met een wagenpark bestaat het risico dat je auto’s stil komen te staan door schade. Met een wagenparkverzekering verzeker je al je personenauto’s, bestelauto’s, vrachtauto’s en aanhangers op één verzekering. Je kunt de verzekering aanvragen vanaf zeven bedrijfsauto’s.

E-Bikes:

Elektrische fietsen, die zakelijk worden ingezet, vallen niet onder de standaard aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven. En ook niet onder de wet die regelt dat een aansprakelijkheidsverzekering verplicht is. Voor zakelijke e-bikes moet een speciale verzekering worden afgesloten.

Terug

Personeel

Ziekteverzuim:

Je wilt je medewerkers, je organisatie en jezelf beschermen tegen de risico’s van ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid. Wij zorgen voor passende verzekeringsoplossingen. Je beschermt daarmee het inkomen van je medewerkers en verzekert ze van snelle toegang tot goede zorg. En vergeet daarbij niet om aan jezelf te denken. Voor je medewerkers vormen deze verzekeringen mooie secundaire arbeidsvoorwaarden, voor jou de zekerheid dat je kunt blijven ondernemen.

Een goede ziekteverzuimbegeleiding is van cruciaal belang om enerzijds je medewerker weer aan de gang te krijgen en anderzijds te kunnen voldoen aan de Wet Poortwachter. Ook hier bieden wij mogelijkheden, o.a. in samenwerking met NLG Werkvermogen.

WIA / WGA:

Als werkgever wil je jouw medewerkers natuurlijk beschermen tegen inkomensterugval bij langdurige arbeidsongeschiktheid. Met een WIA-verzekering toon je goed werkgeverschap. Is je medewerker voor 35% of meer arbeidsongeschikt? Dan vult de meest complete WIA-verzekering het inkomen gegarandeerd aan tot minimaal 70% van het laatstverdiende salaris. Deze zekerheid geldt voor jaarsalarissen tot maar liefst € 100.000,-. Voor het salaris hierboven zijn er oplossingen door middel van een excedent verzekering. Een goede basis voor jouw medewerkers! Zo kan hij/zij de tijd nemen om weer beter te worden. Zonder zich zorgen te maken over zijn/haar huis of gezin.

Zakelijke reisverzekering:

Met een zakelijke reisverzekering zijn jouw medewerkers verzekerd voor schade die ze tijdens een zakelijke reis schade oplopen. Bijvoorbeeld door ziekte, een ongeluk of overlijden. Met een uitgebreide dekking wordt ook schade aan bagage en kosten van annuleringen vergoed.

Wegas:

De WEGAS-verzekering vergoedt schade van je werknemer door een ongeval tijdens uitoefening van werkzaamheden – in het verkeer of daarbuiten – of tijdens andere activiteiten die met het werk verband houden, zoals bedrijfsuitjes, een personeelsfeest of een cursus. De samenstelling is afhankelijk van de gekozen dekking.

Arbo:

Werkgevers moeten minimumeisen voor gezond en veilig werk afspreken met bijvoorbeeld de bedrijfsarts en of een arbo-deskundige, dit mag dus ook een bedrijfsarts zijn.  Zo’n basiscontract is verplicht. In dit contract staan de minimale rechten en plichten voor de werkgever, werknemer en de arbodienstverlener.

Collectieve ongevallen:

Krijgt je medewerker een ongeluk waardoor hij of zij blijvend invalide wordt? Of zelfs overlijdt? Dan heeft dat gevolgen voor het inkomen van je medewerker. Met een collectieve ongevallen dekking betaalt de verzekeraar een vast bedrag aan je medewerker of zijn of haar nabestaanden. Ook als het ongeluk gebeurt in het buitenland en in privétijd.

Terug

Inkomen

Pensioen:

In Nederland is het gebruikelijk om tot een bepaalde leeftijd te werken. Daarna gaat iemand ‘met pensioen’. Ook dan is er een inkomen nodig. Van de overheid krijgt iedereen die in Nederland gewoond en/of gewerkt heeft later een AOW-pensioen (kort: AOW).
Voor het opzetten van een pensioencontract voor de medewerkers van jouw bedrijf werken we samen met gespecialiseerde professionals.

Arbeidsongeschiktheidsverzekering:

Een arbeids­ongeschiktheids­verzekering (AOV) zorgt ervoor dat jij als ondernemer niet zonder inkomen komt te zitten als je niet kunt werken. Je zorgt zelf voor een financieel vangnet, omdat je meestal geen uitkering krijgt van de overheid. Als je onverwacht ziek wordt of een ongeval hebt, ontvang je via je arbeids­ongeschiktheids­verzekering een maandelijkse uitkering. Als je zelfstandig ondernemer bent, is een AOV een belangrijke verzekering om te overwegen. Je wilt natuurlijk niet zonder geld komen te zitten als je onverwacht ziek raakt.

Terug

Wonen

Inboedelverzekering:

Het woord zegt het al, een inboedelverzekering is een verzekering voor schade aan je inboedel. Onder de inboedel vallen alle losse spullen die je zo kunt verhuizen zonder iets aan je woning stuk te maken. Met een inboedelverzekering ben je verzekerd bij schade door onder andere brand, diefstal, water of andere schade.

In veel gevallen zijn smartphones, tablets, laptops en andere elektronica beperkt meeverzekerd. We adviseren je graag over aanvullende mogelijkheden als eigen risico of een uitgebreide dekking. Ook kostbaarheden (tot een bedrag van € 20.000,=) kun je meeverzekeren op deze polis.

Gegarandeerd niet onderverzekerd?

Vul dan de inboedelwaardemeter in en je bent 5 jaar lang gegarandeerd niet onderverzekerd. Bij schade aan je inboedel ben je dus altijd goed verzekerd.

Woonhuisverzekering:

Met een woonhuisverzekering (ook wel opstalverzekering genoemd) ben je verzekerd tegen schade aan je huis door onder andere inbraak, storm, water en brand. Soms worden de woonhuisverzekering en de inboedelverzekering door elkaar gehaald. Met de woonhuisverzekering verzeker je alles wat aard- en nagelvast zit (en dus niet te verhuizen is). Datgene wat wel te verhuizen is, valt onder de inboedelverzekering. Beide verzekeringen heb je dus nodig.

Voor opstallen met een verzekerd bedrag vanaf € 1.000.000,= hebben we speciale arrangementen.

Gegarandeerd niet onderverzekerd?

Vul dan de herbouwwaardemeter in en je bent 5 jaar lang gegarandeerd niet onderverzekerd.

Verbouwingen en verbeteringen aan je woning zijn vaak kostbaar. Het is daarom verstandig om je woonhuisverzekering met ons door te nemen na een verbouwing. Op die manier blijf je voor de juiste waarde van je woning verzekerd.

Vervoer

Autoverzekering & Motorverzekering:

Autoverzekeringen vergelijken doen wij dagelijks. We kijken naar de prijs én naar de polisvoorwaarden. Als je alleen op prijs gaat vergelijken voor je autoverzekering kun je, op het moment dat je een beroep moet doen op je verzekering, tot de ontdekking komen dat goedkoop ook duurkoop kan zijn! Wij helpen je niet alleen bij het afsluiten van een verzekering, maar ook bij de afhandeling van een eventuele schade.

Welke dekking het best bij jou past is afhankelijk van de waarde van je auto of motor en jouw wensen. We bespreken samen de mogelijkheden en de voor- en nadelen van de diverse dekkingen. Wil je ook je passagiers meeverzekeren? Vraag dan naar een (Schade) Inzittenden Verzekering.

Veilig en schadevrij rijden wordt beloond! Hoe langer je schadevrij rijdt, hoe hoger de korting kan oplopen, tot wel 80% van de premie. Met een prima schadeafhandeling en aanvullende dekkingen is een betaalbare auto- of motorverzekering voor iedereen bereikbaar.

Bromfiets/scooter verzekering:

Gemotoriseerd aan het verkeer deelnemen begint vaak met een bromfiets. Later volgt dan een eigen auto of motor. Daarom kun je de opgebouwde schadevrije jaren op een bromfiets/scooterverzekering meenemen naar een auto- of motorverzekering. Zo hoef je niet opnieuw te beginnen en wordt de autoverzekering voor jonge bestuurders betaalbaarder.

De voorwaarden en de schadeafhandeling zijn uitstekend. Naar wens zijn er aanvullende dekkingen. Wij adviseren je graag over de mogelijkheden.

Reizen & Recreatie

Doorlopende reisverzekering:

Je vakantieplezier en waardevolle spullen bescherm je het beste met een goede doorlopende reisverzekering. Diefstal van bagage, onverwacht in het ziekenhuis belanden, een ongeval. Het zijn zaken die je vakantie goed kunnen verpesten. En die vaak ook nog eens veel geld kosten. Je vakantie of reis moet dus goed verzekerd zijn. Omdat iedereen spullen meeneemt op reis maakt de bagagedekking standaard deel uit van onze doorlopende reisverzekering. De basisdekking is, afhankelijk van jouw wensen, op verschillende onderdelen uit te breiden.

Caravanverzekering:

Waar ga je heen met de je caravan of vouwwagen? Lekker naar Frankrijk of Italië? Blijf je liever in Nederland of heb je een stacaravan vlakbij zee? Wat je ook doet, je wilt dat je caravan goed verzekerd is voor schade en diefstal. Dat regel je met de Caravanverzekering.

Pleziervaartuigen:

Je vaarplezier met je boot bescherm je het best met een goede pleziervaartuigenverzekering. Schade aan de boot, diefstal van bagage of inventaris, je aansprakelijkheid als schipper, een ongeval. Het zijn zaken die dat plezier goed kunnen verpesten en een flinke schadepost op kunnen leveren. Je boot en jij moeten dus goed verzekerd zijn. Wij hebben een pleziervaartuigenverzekering met uitstekende voorwaarden en een prima schadeafhandeling.

Recht

Rechtsbijstandverzekering:

In allerlei situaties kun je in een conflict met anderen terecht komen. Bijvoorbeeld met je werkgever, je provider of je buurman. Maar in je recht staan wil nog niet altijd zeggen dat je je recht ook krijgt. Daarom is een goede rechtsbijstandverzekering belangrijk. Het betaalbare alternatief voor het inschakelen van een dure advocaat. 

Leven & Welzijn

Ongevallenverzekering:

Thuis, op weg naar werk of school, op het sportveld, in je vrije tijd. In een onbewaakt ogenblik en het kan iedereen overkomen. In de auto, op de fiets of lopend.  Helaas zijn er veel voorbeelden te noemen van situaties waarin je met een ongeval te maken kunt krijgen. Vaak met gevolgen voor je gezondheid en in het ergste geval met een overlijden. Wij kunnen het voorkomen van een ongeval niet voor je verzekeren. Wel de gevolgen van de financiële schade die je hierdoor oploopt.

We zoeken een ongevallenverzekering met uitstekende voorwaarden voor je en we helpen je bij de schadeafhandeling.

Zorgverzekering:

Wettelijk verplicht, maar een persoonlijke keuze: je bent weliswaar verplicht om ten minste een basisverzekering af te sluiten, maar je kunt daarin wel degelijk keuzes maken. Welke verzekeraar kies je? Houd je het alleen bij de basisverzekering of laat je je voor sommige zaken aanvullend verzekeren?
Zomaar de goedkoopste zorgverzekering kiezen, kan uiteindelijk duur uitpakken. Wij kijken samen met jou naar je persoonlijke omstandigheden en wensen en om zo voor jou de beste zorgverzekering te kiezen.

Als je niet officieel in Nederland woont maar wel werkt  (en dus belastingplichtig bent voor wat betreft de loonbelasting) is een basisverzekering ook verplicht, net als voor kinderen onder de achttien jaar.

 

Terug
esmeralda dohle mijdrecht

Vragen of opmerkingen?

"*" geeft vereiste velden aan

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Onze tevreden klanten

Klaas Kleijn Directeur Administratiekantoor Klaas Kleijn
Klaas Kleijn

Na in Duitsland gestrand te zijn door een steen op de weg heeft Dohle Consultancy ervoor gezorgd dat wij toch weer snel en veilig thuis kwamen.

Michiel Voortjes DGA Voku
Michiel Voortjes Voku

Het is altijd fijn samenwerken met Dohle Consultancy. Wij worden te allen tijde goed geadviseerd en bijgestaan door Ed en Esmeralda. Ze denken met ons mee betreffende de verzekeringen. Ik heb duidelijk het gevoel en vertrouwen dat men bij Dohle Consultancy altijd zijn best doet de best passende verzekeringen voor ons bedrijf in te voegen. We hopen op een langjarige samenwerking.

Ferdinand en Marijke Bazen Relatie van het eerste uur
Ferdinand en Marijke

Wij kennen Ed al jaren en sinds hij voor zichzelf begon, regelt hij voor onze hele familie de verzekeringen. Sinds kort hebben ze een app waarin je alles over je verzekeringen terug kunt vinden en als het nodig is heel snel en makkelijk je schadeformulier kunt invullen en foto's kunt insturen. Handig!

Deze website gebruikt analytische cookies om het gebruiksgemak te vergroten.

Prima